Nhà Trường kính thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh hệ phi chính quy (Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học). Những thí sinh có nhu cầu đăng ký nộp hồ sơ tham gia tuyển sinh kính mời đọc thông báo kèm theo. Trân trọng cảm ơn!