THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO PHÉP SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG, BẰNG 2, VLVH SỬ DỤNG THƯ VIỆN TRƯỜNG

THÔNG BÁO

V/v Cho phép sinh viên hệ Liên thông, Bằng 2, VLVH sử dụng Thư viện trường

Kính gửi: Các lớp sinh viên hệ Liên thông, Bằng 2, Vừa làm Vừa học               

                  Căn cứ vào nhu cầu thực tế về việc sử dụng tài liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu của sinh viên hệ Liên thông, Bằng 2, VLVH, Khoa Đại học Tại chức xin thông báo:

1. Sinh viên hệ Liên thông, Bằng 2, VLVH được bổ sung vào Đối tượng phục vụ của Thư viện trường (Thời gian có hiệu lực: Bắt đầu từ học kỳ I năm học 2016 - 2017)

2. Nhà trường sẽ có những hướng dẫn cụ thể về việc cấp phát thẻ Thư viện cho sinh viên hệ Liên thông, Bằng 2, VLVH (Thời gian, Địa điểm, Phương thức cấp thẻ) ở Thông báo sau.

3. Sinh viên hệ Liên thông, Bằng 2, VLVH được hưởng mọi quyền lợi khi sử dụng Thư viện trường đồng thời phải có trách nhiệm tuân thủ đúng mọi nội quy, quy định của Thư viện trường.

Để được hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:

Khoa Đại học Tại chức

Địa chỉ: Phòng 101, 102, 103 Nhà A9, Trường Đại học GTVT - Số 3 Đường Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 04. 3. 7664945

Email: dhtc@utc.edu.vn