Địa chỉ: P.101, P102, P103 nhà A9, Trường Đại học GTVT, Số 3 Cầu Giấy,

Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

    Điện thoại: (04)3.664.945 

    E-mail: dhtc@utc.edu.vn

    Website: http://dhtc.utc.edu.vn