TKB các lớp Bằng hai Chính quy Học Kỳ I năm học 2016 - 2017

Thời Khóa biểu các lớp hệ Bằng Hai chính quy - Học kỳ I năm học 2016 - 2017 được dán ở Phòng điều độ Giảng đường (nhà A2). Các bạn có thể tham khảo thêm ở đây. Chi tiết xin liên hệ ông Trung - P.102 - A9 - Khoa Đại học Tại chức.

 
 
Hệ đào tạo: